Archief Dobbelman

Sierduivenvereniging Keizer Karel

Nijmegen e.o.

Lid worden en contributie van Sierduivenvereniging Keizer Karel te Nijmegen en NBS-fokkerskaart en -ringen voor deelname aan tentoonstellingen

Lidmaatschap

Leden hebben vrij toegang tot de maandelijkse clubavonden en ontvangen elk jaar het jaarboek van SKK met veel interessante informatie over de liefhebberij.

Op de jaarlijkse jongdieravond kunnen leden hun duiven meenemen voor presentatie of een inhoudelijke bespreking en beoordeling van een clubkeurmeester.

Bovendien wordt voor alle leden, elk jaar een zeer interessant hokbezoek georganiseerd bij een andere vereniging (en omgekeerd).

Three ladies (J. Lynch, 2012)

Contributie

Iedereen kan lid worden van onze vereniging. De contributie bedraagt:

  • € 15,- voor volwassenen;
  • € 10,- voor jongeren tot 18 jaar.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t.m. 31 december. Opzegging dient schriftelijk vóór 1 december te worden gedaan. Leden ontvangen elk jaar een clubblad.

De contributie dient tijdig te worden voldaan op bankrekening 166404268 t.n.v. 'R. Peters, inzake SKK' o.v.v. 'Contributie SKK 201X'.

Lid worden?

Stuur uw adres- en contactgegevens via e-mail naar de secretaris. Hij neemt dan zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op.

U kunt uiteraard ook zelf telefonisch contact opnemen.

Fokkerskaarthouder en ringen

Om uw duiven te kunnen inzenden op een tentoonstelling, dient u in het bezit te zijn van een geldige NBS-fokkerskaart. Bij deze fokkerskaart zit tevens een verplicht abonnement op het blad Kleindier Magazine. Dit blad verschijnt 12 maal per jaar.

Naast het bezit van een fokkerskaart, dient u uw duiven te ringen met een NBS-ring. Elk ras heeft zijn eigen ringmaat. Voor het aanvragen van een fokkerskaart kunt u contact opnemen met onze secretaris. Ringen kunt u rechtstreeks (bij)bestellen bij onze penningmeester (nadat u in het bezit bent van een fokkerskaart).

Een van de vele werken van Jan Hatzmann (1957-2011)